به گزارش خبرگزای برنا گیلان؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اعلام این خبر گفت: سه بازرس یونسکو برای بررسی ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در لیست میراث جهانی یونسکو دیروز وارد گیلان شدند.

جهانی افزود: این بازرسان تا فردا از سه منطقه جنگلی حفاظت شده سیاهرود رودبار، گشت رودخان فومن و لیسار تالش بازدید می‌کنند.

او گفت: پرونده جهانی جنگل‌های هیرکانی گیلان تیرماه سال آینده در یونسکو بررسی و ثبت می‌شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به نصب ۲۱ تابلو معرفی در سه منطقه جنگلی گیلان گفت: پایگاه حفاظتی جنگل‌های هیرکانی نیز راه اندازی شده است.

جهانی افزود: بازرسان یونسکو پیش از سفر به گیلان از ۹ منطقه جنگلی دیگر پیشنهادی برای ثبت جهانی در گلستان و مازندران دیدن کردند.

قدمت جنگل‌های هیرکانی شمال کشور ۴۰ میلیون سال است.

کویر لوت تنها اثر طبیعی ایران است که در لیست میراث جهانی یونسکوست.