به گزارش خبرگزاری برنا  گیلان؛ یاشار بی غم در آیین مجمع عمومی هیات چوگان استان گیلان از تلاش های بی وقفه برای توسعه ورزش چوگان قدردانی کرد و گفت : هیئت استان به رقم امکانات و منابع مالی محدود در جهت معرفی گسترش چوگان بسیار موثر و مفید کارکرد است . وی با ابراز خشنودی از روند رو به رشد این رشته ورزشی خاطرنشان کرد :برگزاری جشنواره های مختلف در سواحل استان که تاکنون به شکل مطلوبی از سوی ریاست هیئت مدیریت شده است دورنمای خوبی برای جلب و جذب جوانان به سوی این ورزش اصیل ایرانی خواهد بو.

محمد مهدی انتظام ریاست هیات چوگان استان گیلان ضمن قدردانی از حمایت های فدراسیون چوگان برگزاری جشنواره نوروزی سال ۹۸ و از برنامه‌های توسعه ورزش چوگان ارزیابی کرد و گفت سعی خواهیم کرد گیلان را در ردیف استان‌های برتر ورزش چوگان قرار دهیم.