به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛  این حادثه که در ساعت۲۱:۰۱  دقیقه شب گذشته به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد به علت اتصال در سیستم سیم کشی برق زیر داشبورد خودرو گزارش شد.

آتش‌نشان که به محض رسیدن با شدت دود و شعله مواجه شده بود سریعا نسبت به مهار و اطفای آتش اقدام  و همچنین ایمن سازی محل حادثه اقدام کردند.

همین گزارش حاکی است: در این حادثه مالک که قبل از آتش نشانان سعی در خاموش کردن آتش داشت؛ از ناحیه انگشتان دست راست دچار سوختگی سطحی شد.