به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ یک منبع آگاه پلیس گفت: این ۵ اراذل و اوباش در یک عملیات پلیسی و اطلاعاتی و با حکم قضایی در مخفیگاه خود در بخش لشت نشای رشت دستگیر شدند.

 

وی افزود: این عملیات را پلیس ناجای کشور (نوپو) با همکاری پلیس گیلان انجام داده است.

این افراد سوابق قتل، شرارت، نزاع و دزدی در تهران بزرگ داشتند.

سارقان با حکم قضایی دادگستری لشت نشا امروز دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.