به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛ رئیس پلیس راه چابکسر گفت : راننده 63 ساله رودسری بر اثر برخورد خودرو با تیر برق وسط بلوار کمربندی این شهر در دم جان باخت.

سروان محمود خواه علت این حادثه را بارش شدید باران ، لغزندگی جاده و ناتوانی راننده در کنترل خودرو اعلام کرد.