به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب شهری استان علت قطعی و یا افت فشار آب آشامیدنی شهر خمام را تعمیرات خطوط شبکه آبرسانی اعلام کرد.