به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛  مدیربرق روستایی شرکت توزیع برق استان امروز گفت : برق 354 خانوار 11 روستای تالش، 4 روستای رضوانشهر و یک روستای شهرستان لنگرود با پنل های خورشیدی تامین می شود.

رحمتی افزود : برای نصب پنل های خورشیدی در این  روستاها 4 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شد.

وی با اشاره به نیاز 5 روستای دیگر استان برای نصب پنل های خورشیدی گفت : برای برق رسانی به این روستاها با 87 خانوار به 3 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر برق روستایی شرکت توزیع برق گیلان افزود : یک میلیارد و 566 میلیون تومان از اعتبار مورد نیاز برای برق رسانی به این روستاها اختصاص یافته است که با ابلاغ آن نصب پنل خورشیدی برای 50 خانوار 3 روستا امسال آغاز می شود.

ساکنان 2هزار و 557 روستا از 2هزار و 590 روستای گیلان از نعمت برق برخور دارند.