به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛  طلعت کاویانی مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفت و گو اختصاصی با خبرگزاری برنا در گیلان گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پی ارجاع فیلم ضرب و شتم در یکی از مراکز خصوصی رشت، از طریق واحد روابط عمومی دانشگاه به معاونت درمان، بلافاصله موضوع را جهت بررسی به واحد نظارت ارجاع داد. در این زمینه، از طریق معاونت درمان به بیمارستان مربوطه تذکر داده شد و بیمارستان مربوطه نیز با تشکیل کمیته ای موضوع را پایش کرد که نتیجه بررسی ها منجر به اخراج نگهبان خاطی شد و پرونده تخلف مذکور جهت کارشناسی نهایی از سوی اداره نظارت دانشگاه در حال بررسی بیشتر است.

وی افزود : دانشگاه علوم پزشکی گیلان در صورت بروز هر گونه قصور با متخلفین برخورد قانونی می کند.

کاویانی گفت ؛  سامانه ۱۹۰ نیز به صورت شبانه روزی آماده دریافت نظرات و انتقادات شهروندان است ودر این خصوص شهروندان در صورت بروز هر گونه تخلف در حوزه درمان می توانند مستقیما نیز به واحد نظارت دانشگاه، مراجعه کنند.