به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛ اطلاع شهروندان مبنی بر مزاحمت و همچنین گیر افتادن چند توله سگ، آتش نشانان را به محل واقع در سرخبنده رشت کشاند.

فرمانده حاضر در محل از استقرار ۵ سگ مابین دو دیوار ساختمان خبر داد و گفت: با توجه به درخواست شهروندان در یک عملیات بسیار پیچیده نسبت به مهار و انتقال سگ ها اقدام شد.

وی در ادامه از درخواست یک شهروند جهت پناه دادن حیوانات خبر داد و گفت: ضمن اطمینان از وجود مکانی امن، تمامی سگ ها به شهروند درخواست کننده تحویل داده شد.

همین گزارش حاکی است: در این عملیات ۳ آتش نشان بهمراه یکدستگاه خودروی نجات حضور داشتند.