به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ مریم بخشی با اشاره به این نکته که ترویج تفکرانحصار طلبانه مدیریت برهیات های ورزشی بوسیله ورزشی ها دیدگاهی غیر اصولی و ناپخته است، تصریح کرد :هوشمندی ،درایت و بهره مندی از علم مدیریت در کنار روحیه ایجاد جو همدلی و همگرایی ،از شاخص های حضور یک فرد در رأس هیات های ورزشی خواهد بود.

وی اگر چه منزلت انسانی و شأن افراد را نیز در تصدی اداره هیات های ورزشی کتمان نکرد ،با این وجود متذکر شد:اینکه بیاییم تام و تمام حضور سیاسیون را درآوردگاه ورزش نفی کنیم،بواقع به بخش عمده ای از توان مدیریتی استان کم توجهی کرده ایم .
بخشی برخورداری ازمنطقی که بتواند همه ی نمایندگان مردم در مجلس رانیزمجاب کند؛از وجود تفکر چند وجهی در اداره امور سخن گفت و یاد آوردشد: ما می خواهیم کاری کنیم که ورزش همگانی را در لابلای همه ی عناصر فرهیخته استان برای مدیریت هیات ببینیم و بواقع انصاف و منطق را در پیش روی اهداف خود قرار دهیم .
مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان در ادامه سخنان خود برخورداری از یک مجمع انتخاباتی قوی و درست کردار را حایز اهمیت برشمرد و تأکید کرد : با این قدرت تیمی و دست برتر می توانیم از گزینش های فرمایشی و جهت دار انتخاب روسای هیات های ورزشی جلوگیری کرده و بعبارتی راه را برای شکوفایی همه جانبه ورزش استان هموارتر کنیم .