به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ فرمانده انتظامی آستانه امروز گفت : با انجام فعالیت های اطلاعاتی و گرفتن دستور قضایی 14 نفر از اعضای یک شرکت هرمی در خانه ای در روستای پنچاه آستانه اشرفیه که در حال آموزش بودند دستگیر شدند.

سرهنگ عیسی روشن قلب افزود : این افراد اهل استان های مازندران، اردبیل ، فارس، سیستان و بلوچستان و گیلان هستند.

وی گفت : تعدادی کتاب ، جزوه و ابزار آموزش عضو گیری و فعالیت در شرکت هرمی کشف و ضبط شد.