به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛دانش آموزان کلاس هفتم مدرسه بهاران لاهیجان با حضور در شهرداری و بازدید از واحدهای ستادی ، از نزدیک با عملکرد واحدهای مختلف شهرداری لاهیجان آشنا شدند.

مسعود کاظمی، شهردار لاهیجان هم ضمن استقبال از دانش آموزان اظهار کرد: شما به عنوان آینده سازان کشورمان از اولین گروه همیاران شهرداری هستید که می توانید در زمینه مسائل شهری یاریگر شهرداری باشید.