به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ طاهره حق پرست در اولین نشست هم اندیشی بیماران خاص استان گیلان ضمن برشمردن اهمیت خدمات رسانی به این دسته از افراد ، بر ضرورت مشارکت همه ی دوایر دولتی و بخش خصوصی برای تشویق به حضور این بیماران در محیط های ورزشی تاکید کرد وافزود:در راستای تقویت اعتماد به نفس این افراد و نیز ترویج فرهنگ نوع دوستی ،ضرورت دارد همه ی ارگان ها و اقشار مختلف جامعه دین خود را به این عزیزان که بواقع عبادت و ثوابی ماندگار خواهد بود ادا کنند.
 
وی که درحضور مسئولین انجمن های دیابت ،ام اس ، هموفیلی ،کلیوی ، تالاسمی و پیوند اعضا سخن می گفت ،برگزاری رقابت های ورزشی را درایجاد انگیزه برای حضور بیمارانی که هنوزاعتقادی به فعالیت ورزشی ندارند مهم ارزیابی کرد و افزود:با حمایت انجمن های ورزشی بیماران خاص ونیزهمکاری سایر ارگان ها این امیدواری وجود دارد که در ماههای آینده بر فراوانی حضور بیمارانی که باور به تامین سلامت جسمی و روانی خود با پرداختن به ورزش ندارند، افزوده شود .
 
رییس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاء با ابراز خوشبینی از حمایت های مدیر کل ورزش و جوانان در دو بخش مالی و واگذاری اماکن ورزشی ،دورنمای ورزش این قشر از جامعه را مثبت ارزیابی کرد و گفت :با معرفی افرادی از سوی مدیران ورزش شهرستان ها برای مسئولیت پذیری درهیات بیماران خاص، این امیدواری بوجود خواهد آمد که در سال های آینده شاهد رقابت هایی بانام مسابقات استانی در رشته های مختلف بیماران خاص باشیم .
 
وی میزبانی مسابقات قهرمانی کشور با شرکت 500ورزشکار را در استان گیلان فعالیتی بسیار اثر بخش دانست و خاطرنشلن کرد :اعزام ورزشکاران به رقابت های کشوری و کسب عناوین متعدد قهرمانی در رشته های مختلف بار روانی بسیار خوبی برای جامعه ورزشی استان به همراه آورده است .