به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان امروز گفت : 308 میلیون مترمکعب آب برای سال زراعی جدید پشت سد سفید رود ذخیره شده است.

لطفی افزود : این مقدار آب ذخیره شده در پشت سد سفید رود 20 میلیون مترمکعب معادل 20 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی علت افزایش ذخیره آب سد سفید رود را افزایش بارندگی ها درحوضه آبریز این سد اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان همچنین از افزایش دو برابری ورودی آب سد سفید رود خبر داد و گفت : در زمان کنونی ورودی آب این سد مخزنی 42 متر مکعب بر ثانیه است که 22میلیون متر مکعب برثانیه بیشتر از پارسال است.

لطفی افزود : خروجی آب سد هم 5 مترمکعب برثانیه است.

آب مورد نیاز 180هزارهکتار از 238هزارهکتارشالیزارهای گیلان از سد سفید رود تامین می شود.

گنجایش کنونی این سد یک میلیارد و150 میلیون مترمکعب است.