به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان با رئیس شورای شهر رشت، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و دیگر اعضای شورا دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار با هدف راه اندازی موزه مشروطه و موزه شهر در عمارت های خلیل رفیع و بلدیه و پیوستن آن به شبکه موزه های کشور برگزار گردید.
رئیس شورای شهر رشت با اشاره به تخلیه بخش اداری عمارت خلیل رفیع اظهار داشت: بجز تالار جلسات، بخش اداری تخلیه شده است و قرارداد مرمت این عمارت نیز منعقد شده است.

علوی رییس شورای شهر رشت با اشاره به مجموعه بناهای میراثی میدان شهرداری رشت تاکید کرد: شهرداری با وجود کمبود درآمد تلاش دارد مرمت بلدیه را انجام دهد.

وی افزود: ساختمان هتل ایران در تملک میراث فرهنگی است و لازم است همزمان مرمت آن از سوی میراث فرهنگی پیگیری شود.

علوی تصریح کرد: شخصا برای تغییر کاربری ساختمان پست با مدیر کل این اداره صحبت کردم تا همزمان ساختمان پست هم مرمت و تغییر کاربری یابد.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اعتبار کم شهرداری ابراز کرد: توان مالی و پیگیری های ما محدود است. اداره میراث فرهنگی می تواند فراخوان داده و نقش تسهیل گر داشته باشد.

 

f181097_24

مسئول بناهای تاریخی شورای شهر رشت با بیان سیر اداری طی شده برای تغییر کاربری عمارت خلیل رفیع گفت: طبق مصوبه میراث فرهنگی در اسفند سال گذشته، این عمارت قرار است پس از مرمت به عنوان موزه مشروطه تغییر کاربری یابد.
 
مهری شیرمحمدی افزود: اساسنامه نحوه اداره ساختمان نیز آماده و به تصویب شورا رسیده و برای جانمایی و تجهیز بنا و همچنین پیوستن به شبکه موزه های کشور نیازمند همکاری اداره کل میراث فرهنگی گیلان هستیم.
 
وی در مورد مرمت ساختمان بلدیه هم گفت: طبق مصوبه میراث فرهنگی عمارت بلدیه قرار است به موزه شهر تبدیل گردد. اکنون قرارداد مرمت عمارت رفیع با شرکت مشاوری که گرید مرمت ابنیه و مورد تایید میراث باشد، منعقد شده است و طرح مرمت عمارت بلدیه نیز در آستانه تنظیم قراداد است.
 
000
عاقل منش نیز مجموعه بناهای میراثی شهر رشت را هویت این شهر توصیف کرد و بر احیای این بناها تاکید کرد و بیان داشت: باید پروژه فرهنگی تعریف شود تا بتوان آورده اقتصادی داشت.
 
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا افزود: سازمان سرمایه گذاری شهرداری می تواند مرکزی برای تعامل شهرداری و میراث فرهنگی باشد تا به کمک بخش خصوصی، بناهای میراثی را احیا و تغییر کاربری دهد.
 
وی خواستار برگزاری نشست های مشترک با میراث فرهنگی در این زمینه شد تا مرکز رشت رونق اقتصادی یابد.
 
f181097_19
فاطمه شیرزاد نیز در این جلسه اظهار داشت: دو ساختمان با قدمت در پیاده راه فرهنگی رشت داریم که باید به سرعت مرمت گردد.
 
سخنگوی شورا خطاب به مدیر کل میراث فرهنگی افزود: وضعیت این بناها مناسب نیست و امید است با توجه به موقعیت این بناها در مرکز استان، میراث فرهنگی برای تبدیل و بازسازی و احیای این ساختمانها برنامه عملیاتی داشته باشد.
 
f181097_04
احمد رمضانپور عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به اهمیت سازمان میراث فرهنگی بیان نمود: میراث فرهنگی از پتانسیل های ویژه ای برخوردار است که این سازمان را می تواند به بیشترین تولید کننده ثروت تبدیل کند.
 
وی وجود دریا و میراث تاریخی و فرهنگی را از آرزوهای هر کشوری دانست و افزود: وجود دو رودخانه و آثار گرانبهای تاریخی به شهر رشت قابلیتی ویژه داده که باید از آن بتوانیم بهترین استفاده را بنماییم.