به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، جلسه تدوین بودجه سال آینده شهر تالش به ریاست " شهرام غنی زاده"  شهردار تالش و معاونین و کارشناسان شهرداری در محل دفتر کار شهردار برگزار شد.

غنی زاده در جلسه تدوین بودجه سال آینده شهر تالش با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون ۹۷ میلیارد ریال(۲۵/۶%) از بودجه مصوب شهرداری تالش تحقق یافته است،افزود: این رقم بودجه از محل اعتبارات تخصیص یافته استانی و ملی ، اخذ عوارض های صدور پروانه ساختمان و فروش اموال محقق شده است.  

شهردار تالش تصریح کرد : ۵۰ میلیارد ریال پیش بینی دریافت اعتبارات از محل ارزش افزوده دارایی استان بوده که خوشبختانه ۴۵ میلیارد ریال وصول شده است.

وی در این جلسه تاکید کرد: تدوین بودجه شهرداری ها باید واقع بینانه و مبتنی بر رعایت اولویت ها و بازگشت خدمات به شهروندان باشد.

وی یادآور شد: ۲۱ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال بودجه سال 97  در زمینه عمرانی و برای اداره بهتر شهر و ۱۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال آن نیز بودجه جاری است تا از این طریق بتوانیم روند توسعه و عمران شهر را شتاب ببخشیم.