به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛  مدیرکل ثبت احوال استان امروز گفت: در ۹ ماهه امسال ۲۰ هزار و ۲۹۰ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

قاسم روحانی فر افزود: ۱۰ هزار و ۴۸۳ پسر و ۹ هزار و ۸۰۷ دختر  در این مدت متولد شدند.

وی گفت: شهرستان‌های تالش، آستارا و ماسال بیشترین نرخ ولادت را داشته اند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان افزود: به ازای هر هزار نفر، ۱۱ نفر در گیلان متولد شده اند که ۹۹ درصد ولادت‌ها ظرف مدت قانونی (۱۵ روز) ثبت شده است.

قاسم روحانی فر گفت:بیشترین نام انتخاب شده در این مدت برای دختران، فاطمه، زهرا، نازنین زهرا و برای پسران ابوالفضل، امیرعلی، مهرسام بوده است.