به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛ رئیس پلیس راه استان امروز از اعمال محدودیت ترافیکی در 2 جاده اصلی و ورودی و خروجی گیلان خبرداد و افزود : تردد وسایل باربری سنگین به غیر از حاملان مواد فاسد شدنی و سوختی از ساعت 7 تا 24 ، بیست و هشتم و بیست و نهم اسفند و همچنین 9 ، 15 و 16 فروردین ممنوع است.

سرهنگ حسین محمدپور از اعمال محدودیت های ترافیکی در جاده آستارا – اردبیل خبرداد و افزود : تردد تریلر و کامیون ها به غیر از حاملان مواد فاسد شدنی و سوختی از ساعت 12 تا 24 بیست و هشتم اسفند و 11 فروردین و از ساعت 7 تا 24 بیست و نهم اسفند ، 4 ، 9 ، 15 و 16 فروردین در این جاده ممنوع است.

وی تصریح کرد : در روزهای اجرای طرح نوروزی پلیس راه ، تردد موتورسیکلت در آزاد راه ها و بزرگ راه ها ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان اعلام کرد : تردد انواع تریلر و کامیونت در 13 فروردین در همه جاده های برون شهری کشور ممنوع است.

سرهنگ حسین محمدپور خاطرنشان کرد : حمل و نقل محموله های ترافیکی که از قبل پروانه عبور دارد در همه راه های اصلی برون شهری از ساعت 7 صبح، شنبه 25 اسفند تا 7 صبح 5 فروردین و از ساعت 7 صبح پنجشنبه 8 فروردین تا 7 صبح یکشنبه 18 فروردین ممنوع است.

وی تصریح کرد : در تاریخ 5 ،6 و 7 فروردین فقط برای محموله های ترافیکی دارای ضرورت ملی بر اساس تشخیص مراجع صادر کننده مجوز حمل صادر می شود.

رئیس پلیس راه گیلان گفت : صدور مجوز عبور برای خودروهای ترافیکی از 25 اسفند تا 17 فروردین ممنوع است.

سرهنگ حسین محمدپور اعلام کرد : ورود و تردد خودروهای ترانزیت مواد سوختی در شهرها از ساعت 7 صبح شنبه 25 اسفند تا ساعت 7 صبح دوشنبه 5 فروردین و همچنین از ساعت 7 صبح پنجشنبه 8 فروردین تا 7 صبح 18 فروردین ممنوع است ضمن اینکه این خودروها در تعطیلات نوروزی فقط در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعت شب ملزم به توقف در محل ایمن بین راهی هستند.

وی در پایان اعلام کرد : علاوه بر این در مواقع پیش بینی نشده در صورت نیاز برای کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه بصورت مقطعی و منطقه ای محدویت ترافیکی اتخاذ خواهد شد.