به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ با مسئولیت پذیری شهروند رضوانشهری یک قطعه پرنده چنگر نوک سرخ به دامان طبیعت شهرستان رضوانشهر بازگردانده شد.