به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ با کاهش سطح آب رودخانه های شهرستان تالش مامورین اجرای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با همکاری یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده لیسار اقدام به جمع آوری سد و کلهام های موجود بر رودخانه ها کردند.

عارف شادکام رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: با شروع فصل مهاجرت آبزیان دریای خزر از نیمه دوم اسفند ماه تا اردیبهشت جهت تخم ریزی هر ساله تعدادی از افراد سود جو با احداث سد و کلهام در مسیر مهاجرت این ماهیان اقدام به صید ماهیان سفید مولد می کنند.

وی همچنین افزود: این کلهام ها جهت صید غیر مجاز بیشتر در رودخانه های گتگسر ؛ گیسوم ؛ آلالان و پشته جوکندان ایجاد می شود که هر ساله در چندین نوبت توسط مامورین اجرایی این اداره تخریب می شود.