به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان اظهار داشت: اردوی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام کشور با انجام تست انتخابی روز گذشته در دریاچه آزادی تهران پایان یافت وقایقرانان گیلانی با درخشش خود در این مسابقات مقام های ارزشمندی را کسب کردند.
سعید علیپور افزود: بر این اساس و در جریان تست انتخابی تیم ملی قایقرانی اَبهای آرام کشور ، در بخش آقایان و در بخش کایاک مسافت 1000 متر، علی آقامیرزائی از گیلان عنوان نخست را کسب کرد و پیمان قویدل دیگر ملی پوش گیلانی نیز سوم شد.
وی ادامه داد: همچنین در کایاک 500 متر ، علی آقامیرزایی و پیمان قویدل قایقرانان زبده استان گیلان به ترتیب عناوین اول و دوم این رشته را به خود اختصاص دادند و قایقرانی از اصفهان سوم شد.
وی بیان کرد: در تست انتخابی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام کشور و در بخش بانوان نیز ، در رشته کایاک 500 متر انفرادی ، الناز شفیعیان از استان گیلان مقام اول را به خود اختصاص داد.
مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان اضافه کرد: همچنین در کانو کانادایی 500 متر، زیبا سماک حرفه و آتنا رئوفی هر دو از استان گیلان به ترتیب رتبه های اول و دوم این رشته را تصاحب کردند.
علیپور خاطرنشان کرد: در کایاک 200 متر نیز ، الناز شفیعیان از گیلان در رتبه اول و در کانو کانادایی 200 متر نیز ، آتنا رئوفی دیگر قایقران گیلانی در مکان دوم این رشته قرار گرفتند.
وی یادآور شد: اولین دوره اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام کشور در سال 98 از 18 فروردین ماه در دو بخش آقایان و بانوان در رده سنی بزرگسالان برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک توکیو 2020در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود، با انجام تست انتخابی پایان یافت.