به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست رودسر  امروز گفت : یکی از دوستداران طبیعت این گربه جنگلی را که طنابی بدور کمر پیچیده شده بود را در منطقه جنگلی جواهر دشت پیدا کرد و به محیط بانان تحویل داد. 

علی محمدپور افزود : محیط بانان و کارشناسان زیستی پس از تیمار و کنترل وضعیت سلامتی ، این گربه وحشی را در زیستگاهش ، منطقه جنگلی و حفاظت شده جواهردشت رودسر رها کردند.

گربه جنگلی  جزء حیوانات حفاظت شده است.

این حیوان در کنترل جمعیت جوندگانی همانند موش نقش موثری دارد.