به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در جلسه بررسی ساخت شناورهای تفریحی توانمندی صنایع دریایی در جلسه‌ای که با حضور مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استان در محل این شرکت در بندر انزلی تشکیل گردید،عنوان کرد: توانایی عملیاتی و علمی همراه با برنامه و طرح مدون برای تولید شناورها در این شرکت وجود دارد و قطعا موفقیت در این پروژه ها باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد و جذب گردشگری در سال رونق تولید می باشد.

وی امکانات رفاهی عمومی برای استفاده گردشگران در شمال کشور را بسیار اندک دانست وتشریح کرد: به طور کلی در شمال کشور به اندازه نواحی ساحلی جنوب کشور از پتانسیل گردشگری دریایی و ایجاد صنایع مرتبط استفاده نشده است و در این مسیر جهت پویای اقتصاد و افزایش اشتغال گیلان از هیچ مساعدتی دریغ نخواهیم کرد و حین پیشرفت پروژه تسهیلات رونق تولید نیز اعطا خواهد شد.

دکتر دلق پوش در پایان بر لزوم بهره مندی استان گیلان باتوجه به وجود منابع ذاتی و طبیعی موجود تاکید کرد: از ظرفیت بالقوه رودخانه ها و تالاب و آب بندها برای استقرار شناورهای تفریحی میتوان استفاده کرد و از این صنعت به نحو مطلوب بهره برد و امکانات کارخانجات شناسایی و چنانچه بتواند نظر فنی صنایع دریایی را تامین کند قابل به مذاکره و همکاری می باشد.

photo_2019-04-17_14-33-41