به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ علی لطیفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رضوانشهر، در این جلسه به اهمیت برنامه‌ریزی دستگاههای اجرایی جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان اشاره کرد و گفت : با توجه به شعار سال رونق تولید از کلیه ادارات به ویژه اداره آموزش فنی و حرفه‌ای می‌خواهیم تا برنامه‌های خود را در جهت آموزش هرچه بیشتر مهارتهای جوانان ارائه کنند که این امر می‌تواند در آینده شغلی جوانان و نوجوانان نقش بسزایی داشته باشد .

وی افزود: اگر جامعه بتواند از برنامه‌های اوقات فراغت خود به نحو مطلوبی استفاده کند فرایند توسعه یافتگی و اعتلای کشور شتاب خواهد یافت .
در پایان این جلسه هر یک از اعضا نیز گزارشی از کار کرد ادارات خود و راهکارهای بهبود و ارتقای سطح برگزاری مطلوب اوقات فراغت و عنوان کردند.