به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان امروز گفت سازه های زیر زمینی دست کن در زیر شهر کنونی جیرنده رودبار مشاهده شده است که بررسی های اولیه نشان می دهد قدمت آن به اوایل دوره اسلامی برگردد.

ولی جهانی افزود : این سازه ها شامل راهروهایی است که بصورت زنجیروار کنده شده است.

وی گفت : احتمال دارد این راهروها برای معدن یابی ، مسیر آبرسانی و سکونت گاه های موقتی کنده شده باشد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان با بیان اینکه تاکنون یک تیم کارشناسی برای بررسی موضوع به جیرنده رودبار اعزام شده است افزود : یک تیم دیگر هم به زودی به منطقه اعزام خواهد شد.

ولی جهانی تصریح کرد : تا پایان بررسی ها نمی توان در خصوص وجود یک شهر زیر زمینی در جیرنده رودبار اظهار نظر قطعی کرد.