به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: خودوری راننده ای با 22بار عبور از چراغ های قرمز شهر رشت در مدت 6ماه توقیف شد.

سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به ثبت تخلف های این پراید با دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر رشت افزود: این راننده متخلف علاوه بر جریمه ۲میلیون ریالی در هر بار عبور از چراغ قرمز در مجموع 62میلیون ریال جریمه نقدی شده و ۱۱۰نمره منفی دریافت کرده است.

وی گفت: راننده متخلف علاوه بر توقیف خودور و ضبط گواهینامه 620میلیون ریال جریمه شد.