به گزارش برگزاری برنا از گیلان؛ فیروز عزت دوست رییس مشارکت های اجتماعی اداره کل ورزش جوانان استان گیلان روزآمدکردن علوم و فنون را لازمه توسعه یافتگی متوازن ارزیابی کرد و گفت :با گسترش کارهای علمی و نوآورانه ونیز توجه به تحقیق و پژوهش می توانیم فرایند رشد و بالنگی جامعه را هدفمند کنیم .

وی حضور جوانان در عرصه های علمی و پژوهشی را تحسین برانگیز دانست و یادآورشد:موسسه های مردم نهاد جوانان اکنون با پشتیبانی های وزارت ورزش و جوانان در فرایندی هدفمند قادرخواهند بود فعالیت های خلاقانه و نو آورانه خود را در روند رونق تولید کشور مدیریتی بهنگام داشته باشند .
در این جلسه علیرضا ساتکین ،محمدرضا قلدمی چالکیاسرایی و علیرضانباتی کلور،محسن خسروی و محدثه قاسمی لسکو کلایه طبق انتخابات مجمع عمومی بعنوان اعضای شورای مرکزی و مهدی سمیعی بعنوان بازرس مجمع عمومی انتخاب شدند ودر نهایت آقای علیرضا ساتکین بعنوان نماینده قانونی موسسه انتخاب شد.
موسسه مردم نهاد طراحان نوآور کاسپین بامحوریت فعالیت علمی وپژوهشی و موضوع فعالیت فناوری دفع اذیت تخصصی رباتیک می باشد.