به گزارش برگزاری برنا از گیلان؛ رئیس سازمان چای امروز گفت: چایکاران گیلان و مازندران در پایان چین بهاره که اردیبهشت انجام شد 47هزار تن برگ سبز به ارزش 150میلیارد تومان برداشت کردند. 

حبیب جهانساز با اشاره به اینکه 95درصد برگ های سبز چای درجه یک و بقیه درجه2 بود افزود: 10هزار تن چای خشک در 160کارخانه چایسازی گیلان و مازندران تولید شد.  

وی گفت: پیش بینی می شود چایکاران شمال کشور در دو چین تابستانه و پاییزه هم بیش از 70هزار تن برگ سبز چای برداشت کنند. 

رییس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد: شرایط مناسب آب و هوایی، توجه دولت به صنعت چای با پرداخت وام بهزراعی، افزایش رغبت چایکاران برای تولید با افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، دقت چایکاران در برداشت و همت کارخانه داران در تولید باعث شد تا به رغم تاخیر 10روزه در آغاز برداشت برگ سبز چای، تولید این محصول امسال 20درصد افزایش یابد.

گیلان و مازندران 55هزار خانوار چایکار و 25هزار هکتار باغ  چای دارد.

90درصد چای کشور در گیلان تولید می شود.

واردات بی رویه چای خشک خارجی، قدیمی بودن ساختار باغ ها، انباشت و غیرقابل مصرف شدن چای خشک سنواتی، نبود صنایع فرآوری چای خشک و هزینه زیاد تولید از مهمترین مشکلات صنعت چای در ایران است.

اصلاح و ساختار باغ های چای، به روزرسانی کارخانجات فرآوری، برندسازی چای با کیفیت، نظارت بیشتر برای جلوگیری از ورود چای خشک سنواتی به بازارهای مصرف، پرداخت وام های بهزراعی باغ های چای به چایکاران برای ترغیب آنها به تولید برگ سبز با کیفیت از مهمترین سیاست های دولت برای رونق بازرگانی چای ایرانی است.