به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان امروز گفت : از26 اسفند ، تا امروز یک میلیارد و130 میلیون متر مکعب آب سد مخزنی سپیدرود در کانال های آبیاری گیلان رها شده است.

وحید خرمی افزود : این میزان آبگذاری به علت افزایش بارندگی ها در حوضه سد سفیدرود امسال 90 درصد افزایش یافته است.

وی گفت : آب گذاری آب سد سپیدرود در کانال های کشاورزی تا پایان خرداد  بدون نوبت بندی ادامه دارد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان افزود : درحال حاضر یک میلیارد و24 میلیون متر مکعب آب درسد مخزنی سفید رود ذخیره شده است.

وحید خرمی گفت: ورودی آب سد سفید رود 125 مترمکعب در ثانیه و خروجی آن 213 متر مکعب درثانیه است.  

آب مورد نیاز 172 هزاراز 238 هزارهکتار شالیزار گیلان از سد مخزنی سفید رود تامین   می شود.