به گزارش خبرگزاری برنا از گیان ؛ طاهره حق پرست رئیس گروه توسعه ورزش بانوان ، در جلسه مسئولین ورزش بانوان شهرستانهای گیلان از تجربه موفق سال گذشته کارشناسان ورزش در اجرای طرح ملی ساختار قامتی برای 11 شهرستان سخن گفت و افزود: در سال جاری علاوه بر اجرای این طرح در همه ی شهرستان های گیلان 7 طرح ملی دیگر شامل اجرای جشنواره پیرامیدهای ورزشی دختران خورشید ، اجرای جشنواره فراغت بانوان با ورزش ویژه زنان و دختران ، اجرای جشنواره فراغت بانوان با ورزش ویژه شاغلین دستگاههای اجرایی ، اجرای جشنواره نشاط و تندرستی ، اجرای جشنواره فرهنگی ورزشی دا ، اجرای طرح ملی پارک گام و اجرای طرح های ورزش های تطبیقی محله محور را در دستور کار داریم و بر این اساس ضرورت دارد هیات های ورزشی تمرکز بیشتری بر اجرای موفق برنامه ها داشته باشند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود استعدادهای ناب ورزشی در سطح استان گیلان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 76 ورزشکار در رشته های مختلف به اردوهای تیم های ملی اعزام کرده ایم که نسبت به مدت مشابه رشد کمی خوبی داشته است .
 
رئیس گروه توسعه ورزش بانوان ، میزبانی ارودهای ملی را در فرایند رشد و توسعه ورزش استان مهم ارزیابی کرد و گفت :سال گذشته 12 اردوی ملی را در گیلان میزبان بودیم که این رقم در سال پیشین 3 اردو بوده است.
 
حق پرست رشد روز افزون داوران و مربیان گیلانی را در فرایند توسعه ورزش استان مهم دانست و گفت :تعدادمربیان گیلانی در سال جاری به مرز 7 هزار و 343 نفر رسیده اند و تعداد داوران گیلانی هم از مرز 1680 نفر گذر کرده اند .
 
وی رقم 46هزار ورزشکار سازمان یافته در سطح استان گیلان راروند خوبی توصیف کرد و گفت :میزبانی 20 لیگ کشوری و6 قهرمانی کشور را نیز در قیاس با سال گذشته روندی رو به رشد ارزیابی کرد .