به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ مصطفی سالاری در جریان سفر به شهرستان شفت با حضور در روستای نصیرمحله ضمن بازدید از روند احیا و ساماندهی آب‌بندان‌ این روستا از نزدیک در جریان میزان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

این عملیات در راستای شیوه نامه ساماندهی و استفاده اقتصادی از آب‌بندان‌های استان گیلان انجام می شود.

با احیاء این آب‌بندان‌ ۱.۶ هکتاری عمق آبگیری از ۰.۵ متر به ۳ متر و حجم ذخیره آب از ۸ هزار و ۵۰۰ به ۴۰ هزار مترمکعب ارتقاء پیدا می‌کند.

این آب‌بندان‌ که از آب باران و زه آب های اراضی بالادست تغذیه می‌شود ۲۵ هکتار از اراضی پایین دست را تحت پوشش قرار می‌دهد.

نماینده عالی دولت در گیلان همچنین یکی دیگر از آب‌بندان‌های این روستا به وسعت ۷ هکتار که به منظور اجرای طرح گردشگری پیش‌بینی شده است، بازدید و بر ضرورت تسریع در آغاز عملیات اجرایی تاکید کرد.

شهرستان شفت ۴۲۰ آب‌بندان‌ دارد که ۲۵۰ هکتار قابلیت آبزی پروری و نیمی از آن شرایط اجرای طرح‌های گردشگری را دارد.