به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ در فینال رقابتهای شمشیر بازی بخش تیمی اسلحه سابر قهرمانی آسیا در ژاپن، تیم ملی کشورمان که در ترکیب خود محمد رهبری از گیلان را به همراه داشت با قبول شکست 45بر42 برابر تیم کره جنوبی به مقام نائب قهرمانی دست یافت.

ملی پوشان تا پیش از رسیدن به فینال، برابر تیمهای عربستان، تایلند و چین به پیروزی رسیده بودند.

ایران در بخش انفرادی اسلحه سابر هم توسط مجتبی عابدینی صاحب مدال برنز شده بود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی مردان و زنان آسیا در 3 اسلحه فِلوره، اِپِِه و سابر به مدت 5روز در شهر توکیوی ژاپن برگزار شد.

تیم ایران با 17ورزشکار در این رقابت ها حضور داشت.