به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ دکتر محمدرضا فضلی ریاست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان با تشریح عملکرد شورای پژوهش گفت : هدف از این شورا توجه به مقوله ی پژوهش و بهره گیری از طرحهای کاربردی در اجراست.

وی با بیان اینکه پژوهش و توجه به آن باید در بین مدیران نهادینه شود افزود : پژوهش ها باید به گونه ای باشد که در جامعه مطالبه گری ایجاد کند و پژوهشگران باید در خصوص موضوعاتی پژوهش کنند که نیاز روز جامعه هستند.

وی با بیان اینکه 165 طرح پژوهشی در سال گذشته در استانها در سامانه سمات ثبت شده است ، اظهار داشت : در زمینه ی طرحهای پژوهشی در شهرستانها فعالیت های خوبی انجام شده و باید از طرحهای پژوهشی در بخش اجرایی بهره مند شویم.

فضلی با قدردانی از اداره کل ورزش و جوانان گیلان عنوان کرد : اگر ادارات دارای ماهیت دانایی محور باشند و بر اساس پژوهش های علمی پیش بروند و تصمیمات را اتخاذ کنند نتایج مطلوب تری حاصل می شود .

وی افزود : تلاش ما این است که از رویدادها ، فصل نامه ها و حمایت از پایان نامه ها برای حضور پژوهش در بخش اجرایی بهره مند شویم و این بهره مندی به ارتقا هویت سازمانی کمک خواهد کرد.