به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ جسد ۲ جنین در پارک سمیه بلوار لاکان رشت کشف شد.

جسد این ۲ جنین برای بررسی و تحقیقات به سردخانه منتقل شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ۲ جنین حدود ۷ ماهه و دختر بود.