به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ یک ماه پیش یک اردک ماده در روستای دلیوندان پس از یک هفته خوابیدن روی 14 تخم تلف شد اما در پدیده ای کم نظیر و جالب یک اردک نر کار ناتمام جفتش را تمام کرد و 28 روز روی تخم ها خوابید و 11 بچه اردک به دنیا آورد.