به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ در سمینار روابط عمومی های ادارات کل ورزش وجوانان کشور که در همدان برگزارشد، در لوحی ازسوی مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش وجوانان از سعید علیپور مسئول سابق روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان گیلان به عنوان استان شایسته تقدیر در عملکرد سال 97 قدردانی و تجلیل شد.

در این مراسم مهرداد ورزل دوست  مسئول جدید روابط عمومی اداره کل حضور داشت.