به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان امروز گفت: دمای هوا هم 5تا10 درجه سلسیوس کاهش یافته است.

وی گفت: سامانه هوای ناپایدار فردا به تدریج از گیلان خارج می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بیشترین بارش باران از آستارا با 30میلیمتر و کمترین بارش باران از کیاشهر 2میلیمتر گزارش شد.

محمد دادرس گفت: در 24ساعت گذشته هم جیرنده با دمای 17درجه سلیسوس سردترین و منجیل با 32درجه سلسیوس گرمترین شهرهای گیلان بوند.

وی گفت: دریای خزر هم امروز و فردا برای فعالیت دریانوردی و شنا نامناسب است.

دمای کنونی هوای رشت، مرکز استان 23درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر 97درصد است.