اولین سمینار رسمی بوجینکان نینجا رنجر استان گیلان با اهدای حکم رسمی از هیئت ورزشهای رزمی استان گیلان و آزمون جامع ارتقاء کمربند زیر مشکی هنر جویان بوجینکان نینجا رنجر گیلان در شهر بندرانزلی زیر نظر شیهان بهزاد دام انداز نماینده نینجا رنجر استان گیلان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر