به گزارش خبرگزرای برنا از گیلان ؛ بازدید از چند طرح روستایی و شرکت در همایش روز روستا ، 2 برنامه سفر معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری به گیلان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: