به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ شهروند رشتی بواسطه ترس و وحشت از حضور نابهنگام خفاش در منزل مسکونی اش از آتش‌نشانان کمک خواست.

سریعا تیمی از آتش‌نشانان بهمراه یکدستگاه خودرو به محل واقع در بلوار لاکان پارک سمیه اعزام شدند.

در نهایت پس از جستجو، خفاش سرگردان توسط آتش نشانان به فضای بیرون منزل هدایت شد.