به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ در هفته نهم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور، جام آزادگان تیم سپیدرود رشت عصر امروز در سیرجان برابر تیم آرمان گهر این شهر با نتیجه 2 بر یک مغلوب شد.

دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان دیدار تیم های فوتبال تیم فوتبال سپیدرود رشت _ آرمان گهر سیرجان