به گزارش برگزاری برنا از گیلان؛ مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: اعضای بدن مجید شکری پینوندی که 3روز قبل بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد به 2بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

دکتر محمدرضا حسین زاده افزود: 2کلیه این بیمار در مرکز فراهم آوری پیوند اعضا یزد به 2بیمار پیوند زده شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن 19گیلانی اهداء شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: