به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ در این جلسه ابتدا فرهاد نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج ضمن گزارش و ارایه جامع از فعالیتهای حوزه های مختلف آن واحد به بحث و بررسی راه های حمایتی و راهکارهایی که میتوان خانواده های زندانیان را بیشتر تحت پوشش قرار داد پرداخت.

در ادامه رضا محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان ، بیان کرد: باید در زمینه نو آوری و چالشهای حمایت از خانواده  تحقیق کرد و راه حل هایی متناسب با موقعیت و زمان استخراج کرد.

وی نهاد خانواده را ویژه و ارزشمند دانست و گفت : قانون گذار نیز نگاهی ویژه به این موضوع داشته و ما می بایست با شناسایی چالشهای پیش رو از ابزارهای تسهیلاتی استفاده کنیم تا بتوانیم  چتر حمایتی و سایبان آرامشی برای خانواده زندانیان باشیم  .

مدیر کل زندانهای گیلان الویت بندی را درشناسایی خانواده های نیازمند مهم و اساسی عنوان کرد و افزود: توانمند سازی مددجویان در زمان تحمل حبس و خانواده های آنان با کمک و همیاری دیگر نهادهای حمایتی را باید محور قرار داد.  همچنین  روش ها و فرایندهایی که بتوان ابتدا مهارت و شناخت افراد را در تخصص های لازم شناسایی کردرا یک  اصل مهم برای ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ کار و توان افزایی دانست.

رضا محمدی اصل از اعضای جلسه  خواست یک هم اندیشی با حضور کارشناسان زبده برای رسیدن به یک مدل و  ایجاد یک عملکرد و رویکرد حمایتی از افراد گروه هدف تشکیل گردد.

وی تاکید بر ویژگی هایی چون عزت نفس ، سلامت روانی ،مهارت زندگی و شغلی ،  برخورداری از خدمات نهاد های حمایتی و درمانی در خانواده زندانیان را به عنوان خط مشی اصلی شورای مذکور مورد تاکید قرار داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: