به گزارش خبرگزاری برنا ؛ مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت .

متن پیام بدین شرح است :

 نوشدن طبیعت وشکفتن شاخ وبرگ های خشکیده ، نویدی دوباره برانسان بعنوان اشرف مخلوقات است تا درتلاطم امواج زندگی بانیرویی سرشارازامیدبه بالندگی رسیده وطعم ومزه هستی خداوندی راباحلاوتی دیگرگونه درعمق وجودخوداحساس کند .

اکنون درحالی سال نورابه جامعه پرتحرک وپوینده ورزش گیلان درکنار جوانانی برومند تبریک می گویم که عالم امکان به بشریت این نویدراداده تاباعهدوپیمانی مجدد، شکوهی باصلابت رادرتعالی توسعه روزافزون ایران اسلامی به منصه ظهور برساند.

حقیربه برکت این ایام پرمیمنت ومملوازمعنویت سلاله پاک نبی مکرم اسلام (ص) ،امیدآن دارم آحادجامعه همیشه سرافراز گیلان زمین درسایه اتحادی بی نظیر سالی رادرتوسعه متوازن ورزش وجوانان گیلان به پایان برساند که ایران وجهان برعظمت وجلال فرزندان میرزابه دیده تحسین بنگرند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: