"مسعود شریعتی" مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد بهمراه معاونین در گفتگو با خبرنگاران گزارشی از عملکرد یکساله خود ارائه کردند

لینک کوتاه خبر