به گزارش برنا، مصطفی سالاری در جلسه هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان یزد افزود: براساس قانون یکی از وظایف هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری تعیین تعداد و محل اسـتقرار شـعب ثبـت نـام و اخـذ رأی و بررسی، تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در همین موارد است.

فرماندار یزد با اعلام اینکه از چند ماه گذشته کارشناسان انتخابات و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان یزد شعب اخذ رأی را مورد بازدید قرار داده اند افزود: بررسی وضعیت عمومی، نحوه پوشش آنتن دهی، تجهیزات مورد نیاز شعب و دسترسی هر چه بهتر مردم به شعب از مواردی بوده است که در ارزیابی کارشناسان مدنظر قرار گرفته است.

وی با تأکید به اینکه باید تعداد شعب اخذ رأی در حد مورد نیاز مردم باشد تصریح کرد: بالا بودن رأی در برخی از شعبه ها در انتخابات گذشته و احداث مجتمع های مسکونی در نقاط مختلف شهر از مهمترین مکانهایی است که می تواند افزایش تعداد شعب در مرکز استان را توجیه کند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان یزد اضافه کرد: با استفاده از نقشه هوایی نرم افزار پراکندگی شعب اخذ رأی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان توسط کارشناسان تهیه شده که این اقدام می تواند در تعیین محل جدید شعب مؤثر باشد.

سالاری خاطرنشان کرد: باید تمهیدات لازم به نحوی فراهم شود که همه مردم بتوانند به راحتی آرای خود را به صندوق رأی بیاندازند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات با کمیت و کیفیت بالا استفاده شود تصریح کرد: ستاد انتخابات شهرستان بر برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم، شفاف و با مشارکت حداکثری تاکید دارد و لازمه تحقق آن همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی است.