به گزارش برنا؛ محمد زاده رحمانی اظهار داشت: از مجموع 10کیلومتر جاده روستاهای همسک و جوزی، پنج کیلومتر روکش شده و مابقی نیز در حال روکش و نصب علائم است و تا چند ماه آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

فرماندار بافق گفت: از مجموع 10کیلومتر، هفت کیلومتر مربوط به جاده روستای همسک و سه کیلومتر مربوط به جاده روستایی جوزی است.

وی همچنین افزود:قیر این طرح به صورت رایگان از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین شده و عملیات مربوطه اعم از زیرسازی، ابنیه فنی، و پخش آسفالت نیز زودتر از موعد مقرر اجرایی شده است.

زاده رحمانی این دو روستا را از مناطق خوش آب و هوای شهرستان بافق عنوان کرد و افزود: از این پس مسافران و گردشگران با طیب خاطر و بهره گیری از جاده ای مناسب، خود را به این روستاها خواهند رساند و از خنکای آنها درفصل گرم تابسان لذت خواهند برد.