به گزارش برنا، پرفسور«احمد جلیلی» در اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر اظهار کرد: از هر چهار ایرانی، یک نفر نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی در طول زندگی خود است.

وی افزود: طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی، تولید، انتقال، توزیع و مصرف مواد مخدر، چهار مسئله  اصلی بشر هستند.

رییس موزه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر و براساس آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک میلیون و ٣٢٥ هزار نفر در کشور مبتلا به اعتیاد هستند.

جلیلی تصریح کرد: از تعداد کل افراد معتاد در کشور ٦٣ درصد متاهل، ٣٢ درصد مجرد، پنج درصد متارکه کرده، مطلقه یا بیوه و 3.47 درصد از معتادان بیکار هستند.

این مقام مسئول در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 9.21 ساله است و6.13 درصد از این افراد در گروه سنی ١٥ تا ١٩ سال قرار دارند.