به گزارش برنا، به دنبال معرفی رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری، «داود زارع» از سوی «محمدرضا عظیمی‌زاده» شهردار یزد به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.

خاطرنشان می‌شود؛ داود زارع با سابقه 14 سال خدمت در شهرداری یزد و مدرک کارشناسی عمران تاکنون سمت هایی از قبیل مسئول حوزه خدمات منطقه دو، معاونت بهره برداری و مسئول حراست سازمان اتوبوسرانی و معاونت فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده داشته است