به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، فدراسیون شمشیربازی تعدادی از استعدادهای این رشته را جهت برگزاری اردوی تمرینی به استان تهران دعوت کرده است که نام هفت شمشیرباز یزدی در بین آنها دیده میشود.

در این اردو از اول تیر ماه بمدت شش روز در دو بخش پسران و دختران برگزار میشود که محمد عرفان جعفری،زهرا عیدی شاطر،شیدا عالمی،سارا شیری،آیسا صدیقی،حمیده چاهمتکی و فاطمه مروتی در سه اسلحه فلوره ،اپه و سابر از استان یزد حضور دارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: